Els fons

Corbera

Inundació del Pla d'Esterri. Sovint inundable en les crescudes de la Noguera Pallaresa tal com es va evidenciar en els aiguats del 1907, 1937 i 1982.

[1] Fons Corbera

Vista del poble i del riu Noguera Pallaresa.

[2] Fons Corbera

Vista del carrer Major.

[3] Fons Corbera

Vista del carrer Major des del balcó de Casa Corbera-Campi.

[4] Fons Corbera

Vista del Pla d'Esterri.

[5] Fons Corbera

Vista del poble des de la zona de llevant. Casa Gallimó, abans Quadra de Casovall. Al davant, era de Sansi i un tros de mas. A la dreta, garatge de Ganxet

[6] Fons Corbera

Vista del poble des de la zona de ponent.

[7] Fons Corbera

Façana de l'antiga botiga Cases-Sansi, situada al carrer Major.

[8] Fons Corbera

Casa Lliuet a mà dreta, al Pas del Camp. A l'esq., casa Seranet.

[9] Fons Corbera

Cases del carrer Major. A mà esq. casa corbera i a mà dreta casa Gallimó

[10] Fons Corbera

Casa Corbera-Campi d'Esterri. A mà esq. casa Grec.

[11] Fons Corbera

Vivenda i antiga central hidroelèctrica de Casa Claró, adquirida l'any 1932 per Julio Claró, que donà llum al poble fins l'any 1960, un cop instal·lada l'empresa Hidroelèctrica de Catalunya.

[12] Fons Corbera

Església parroquial de Sant Vicenç. A mà esq., casa Pellegri.

[13] Fons Corbera

Primer pla de l'església parroquial de Sant Vicenç i altres cases del carrer Major.

[14] Fons Corbera

Família de Casa Terrissaire d'Esterri.

[15] Fons Corbera

Família de Casa Escolà del Camp d'Esterri.

[17] Fons Corbera

Família de Casa Corbera-Campi d'Esterri a Santa Maria d'Àneu.

[18] Fons Corbera

Famílies de Casa Corbera-Campi i Casa Ferdinand d'Esterri d'excursió al bosc.

[19] Fons Corbera

Família de Casa Grec d'Esterri. Sebastià, el futur alcalde d'Esterri, és el tercer per l'esquerra.

[20] Fons Corbera

Família de Casa Bartomeu d'Esterri.

[21] Fons Corbera

Matrimoni de Casa Corbera-Campi d'Esterri: Josep Campi Martí i Neus Aytés Badia.

[22] Fons Corbera