Matrimoni de Casa Corbera-Campi d'Esterri: Josep Campi Martí i Neus Aytés Badia. | Esterri d'Àneu

Sol·liciteu còpies i/o els drets de reproducció:

Matrimoni de Casa Corbera-Campi d'Esterri: Josep Campi Martí i Neus Aytés Badia.
Reg.: 22
Fons: Corbera [22]
Fons original: Antoni Jiménez Campi
Localitat: Esterri d'Àneu
Municipi: Esterri d'Àneu
Any aprox.: 1920
Temes:
2.1.1 ICONOGRAFIA / Grup / Famílies.